info

Nie jesteś jeszcze zarejestrowanym klientem? Zarejestruj się a otrzymasz kupon rabatowy 20 zł na pierwsze zakupy.

×
71 780 41 34 (Pn-Pt, 8-16: 30 godz.)
Świat wentylacji w jednym miejscu
71 780 41 34 Pn-Pt, 8-16: 30 godz.
Zamów jeszcze za 300,00 zł
dostawa będzie gratis
0
Koszyk
0,00 zł z VAT
Aktualnie masz nic w koszyku.
Potrzebna pomoc w wyborze? Sprawdź nasz kącik porad.
Menu

Regulamin sklepu

1. Dane firmy

Sklep internetowy iWENTYLATORY.pl jest prowadzony przez:

DALAP Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buoforowa 125 tel.: (71) 780 41 34, 794 633 988 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławiu we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005203541, NIP: 894-305-63-89, REGON 022476560, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (dalej: „Sprzedającym”).

Biuro i magazyn (Adres):

iWENTYLATORY.pl (DALAP Sp z o.o.)

ul. Buforowa 125
52-131 Wrocław

Godziny pracy:

PON - PT: 8:00 – 16:30 godz.

Kontakt:

Tel.: 71 780 41 34 lub kom. 794 633 988

e-mail: info@iwentylatory.pl

Numer rachunku bankowego do przelewów:

BZ WBK 10 1090 2486 0000 0001 2605 2333


2. Zamówienie produktów

Lista towarów na stronie www.iwentylatory.pl jest katalogiem oferowanych produktów. Firma Dalap Sp z o.o. nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji katalogu. Dostępność towarów będzie każdorazowo potwierdzana na podstawie zapotrzebowania.

W celu złożenia zamówienia Kupujący musi prawidłowo wypełnić i odesłać formularz zamówienia. Wysłane zamówienie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna i akceptacją Regulaminu Sklepu. Zamówienie jest też równoznaczne z rezerwacją towarów.

Ceny za produkty dostępne są bezpośrednio poszczególnych pozycjach, natomiast koszty dostawy oraz informacje o innych płatnościach dostępne są w sekcji „Dostawa towarów”.

Przed wysłaniem zamówienie wyliczona zostanie całkowita cena za zamówione towary oraz za usługi dodatkowe a Kupujący zostanie poproszony o ich zaakceptowanie.

Tylko przez 30 minut od złożenia zamówienia istnieje możliwośc zmiany danych do rozliczenia na życzenie klienta, po tym czasie zostanie wystawiony domukent sprzedaży na podane w zamówieniu dane.


3. Anulowanie zamówienia

Zamawiający oraz dostawca mogą anulować zamówienie bez podania powodu aż do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Jeśli zamówienie anulowane jest przez Sprzedającego z reguły podaje on powód, dla którego zamówienie nie może zostać zrealizowane.

Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu go przez Sprzedającego, czyli po zawarciu umowy kupna, możliwe jest jedynie po porozumieniu się Kupującego i Sprzedającego na warunkach wzajemnie uzgodnionych.


4. Wysyłka towaru

W przypadku towarów, które maja być wysłane do Kupującego przez Pocztę Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, do zawarcia umowy kupna wymagane jest ostateczne potwierdzenie przez Sprzedającego. Ostatecznym potwierdzeniem jest automatycznie generowane elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do systemu, wysyłane do Kupującego jako : „Ostatecznie potwierdzenie zamówienia” lub telefoniczne potwierdzenie zamówienie przez Sprzedającego, gdy obie strony potwierdzą treść zamówienia, w szczególności rodzaju towaru, jego ilość, kosztów towarów i transportu, oraz sposób i termin dostawy. Moment ten uznawany jest za moment zawarcia umowy kupna.

Postanowienia niniejszego artykułu stosują się wyłącznie do umów zawieranych w przypadku sprzedaży wysyłkowej, nie dotyczą zamówień z odbiorem osobistym.


5. Czas realizacji

Zamówiony towar będzie, zgodnie z jego dostępnością oraz możliwościami operacyjnymi Sprzedającego, przesłany możliwie najszybciej, zazwyczaj w ciągu 1-5 na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.


6. Sposób dostawy

Dostawa na wskazany adres realizowana jest przez Sprzedawcę ma terenie całej Polski, koszty dostawy różnią się z zależności o rodzaju dostawy i płatności. Szczegóły na temat możliwych rodzajów dostaw i ich kosztów znajdują się na stronie iwentylatory.pl w zakładce „Dostawa”

Sposób płatności za zakupy.

Kupujący ma do wyboru kilka wariantów płatności za towary. Możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność przelewem na konto Sprzedającego (konieczne jest właściwe podanie tytułu przelewu oraz wpłacającego) lub opcja płatności za pobraniem, gdy należność za dostarczone towary uiszcza Kupujący w momencie otrzymania przesyłki.

Dodatkowo dla wygodny naszych klientów uruchomiliśmy platforme błyskawiczych płatności Tranfseruj.pl i to serwis Transferuj.pl jest odpowiedzialny za bezpoeczeństwo Państwa danych w tym zakresie.

Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

Przesyłka z zakupionymi produktami zawiera zawsze fakturę oraz instrukcje obsługi.

Instalacja produktów ani ich montaż nie wchodzą w zakres umowy kupna.

Odbiór/doręczenie towarów

Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar bezpośrednio po jego otrzymaniu. Jeśli zauważy mechaniczne uszkodzenia opakowania Kupujący w obecności kuriera powinien sprawdzić stan zawartości przesyłki, i jeśli widoczne są uszkodzenia , przygotować protokół uszkodzenia przesyłki, który winien być zatwierdzony przez kuriera.

Wyłącznie na tej podstawie Sprzedający może przyznać odpowiednią zniżkę lub dostarczyć nowy produkt. Kupujący ma również prawo odstąpić w takim przypadku od umowy.

Podpisanie listu przewozowego oznacza zgodę Kupującego na przyjęcie towarów i potwierdzenie otrzymania ich bez uszkodzeń mechanicznych. Późniejsze reklamacje z tego tytułu zostaną odrzucone.

Terminy dostaw oraz regulaminy dostawy różnią się w zależności od rodzaju dostawy i przewoźnika. Szczegółowe informacje w sekcji „Dostawa”.

Komunikacja między Sprzedającym i Kupującym

Komunikacja pomiędzy Sprzedającym i Kupującym odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, chyba że strony postanowią inaczej.


7. Odbiór osobisty towarów

Odbiór osobisty towaru zamówionego przez Internet odbywa się po potwierdzeniu przez Sprzedającego, że zamówione towary zostały zarezerwowane i przygotowane dla Kupującego. Towary oczekują na odbiór w siedzibie Sprzedającego przez 3 dni robocze od wezwania przez Sprzedającego do odbioru zamówienia. Kupujący ma prawo obejrzeć zamówione towary przed ich zakupem. Umowę kupna uważa się za zawartą w momencie uregulowania całej należności przez Kupującego i tym samym nabycia przez niego towarów.


8. Warunki gwarancji i reklamacji

Okres gwarancji i Karta Gwarancyjna

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Kupującego. Długość okresu gwarancji jest podana w opisie każdego produktu. Jeśli produkt ma Kartę Gwarancyjna jest ona wystawiana z datą sprzedaży towaru. Gdy produkty nie posiadają Karty Gwarancyjnej realizacja warunków gwarancji odbywa się na podstawie faktury zakupu.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu lub jego części, krótszy cykl życia produktu w takim przypadku nie może być uznany za wadę i nie jest podstawą roszczeń.

Dla klientów, którzy korzystają z produktów dla celów swojej działalności gospodarczej lub handlu, okres gwarancji nie jest regulowany zapisami Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku okres gwarancji określany jest przez podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terenie RP.

Okresy gwarancji podane na naszej stronie obowiązują jedynie konsumentów prywatnych, nie zaś przedsiębiorców, którzy kupują towary w ramach swojej działalności gospodarczej.

Reklamacje

W przypadku, gdy w okresie gwarancji klient zauważy w produkcie wady, które nie zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub montażem, ale stanowią wadę produktu ma w tym okresie prawo do zgłoszenia reklamacji towaru.

Postępowanie reklamacyjne

Jeśli Klient chce złożyć reklamacje na produkty zakupione w sklepie internetowym iwentylatory.pl powinien wysłać e-mail na adres info@iwentylatory.pl, w którego treści powinny się znaleźć następujące dane: typ produktu, numer producenta numer paragonu oraz opis wady. Do dwóch dni roboczych w odpowiedzi Sprzedający prześle informacje o dalszym postępowaniu: adres autoryzowanego punktu serwisowego, najbliższego miejscu zamieszkania Kupującego lub adres, na który kupujący powinien przesłać towar.

Wskazane jest przesyłanie towaru w oryginalnym opakowaniu lub bardzo dobrze zabezpieczonego, gdyż Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu.

Rozpatrywanie reklamacji

Sprzedający lub serwis rozpatruje reklamację i informuje Kupującego o wyniku postępowania przez telefon lub wysyłając e-mail. Następnie klient jest proszony o odebranie reklamowanego towaru.

Zgodnie z Ustawą w ciągu 14 dni klient zostanie poinformowany o wyniku postepowania reklamacyjnego drogą telefoniczną lub przez e-mail.

Przez cały okres rozpatrywania reklamacji można uzyskać informacje o statusie sprawy pod numerem telefonu +48 534 290 537.


9. Odstąpienie od umowy

Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w przypadku, gdy Sprzedający nie spełni uzgodnionych warunków dostawy.

Kupujacy, który nie kupuje towarów w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta DzU z 2014 r. poz. 827 tom 1)

Prawo Sprzedającego do odstąpienie od umowy.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie do momentu wysłania towaru, jedynie w przypadku niedostępności lub wyraźnych zmian cen produktów. Przed odstąpieniem od umowy Sprzedający zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym celem ustalenia dalszego postępowania.

Postepowanie w przypadku odstąpienia od umowy

Skutecznym odstąpieniem od umowy jest przesłanie przez Kupującego w formie elektronicznej na adres info@iwentylatory.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Sprzedającego pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu należy podać numer zamówienia, datę zakupu oraz przedstawić oryginalny dowód zakupu towaru.

Jeśli Kupujący odstąpi od umowy przed wysłaniem towaru, umowa zostaje uznana za niewiążącą a Sprzedający anuluje zlecenie przesyłek i towar nie zostanie wysłany.

Jeśli Kupujący odebrał już towar zobowiązany jest niezwłocznie odesłać go do Sprzedającego, a ten ma niezwłocznie zbadać stan towaru. W przypadku, gdy produkty nie zostaną zwrócone do Sprzedającego w stanie nienaruszonym, Kupujący zobowiązany jest do zrekompensowania Sprzedającemu szkód wynikających na towarach (niepełna zawartość, uszkodzone opakowania, zużycie itd.)

Sprzedający w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Kupującemu całej ceny zakupu, zaś w przypadku zwrotu części towaru lub towaru na którym wyrządzone zostały szkody- jej część.

Należny zwrot będzie przekazany Kupującemu na wskazany rachunek bankowy w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż 30 dni od zwrotu towaru.


10. Ochrona danych osobowych

Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupujących takie jak imię i nazwisko ( nazwa), adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane te maja służyć usprawnieniu realizacji zamówień w przyszłości.

W przypadku uzyskania zgodny Kupującego Sprzedający może przesyłać mailem lub informować telefonicznie o wydarzeniach w Sklepie - nowościach, ofertach specjalnych, ogłoszeniach oraz zapraszać do udziału w badaniach i ankietach.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu Kupujący może w każdym momencie zmieniać i poprawiać po zalogowaniu się do Konta Klienta w zakładce: „Strefa Klienta”

Zgodę na przechowywanie, przetwarzanie danych osobowych lub zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych Kupujący może odwołać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres info@iwentylatory.pl informujący firmę DALAP Sp z o.o. o swoim żądaniu.

Zapytaj o co chcesz
Agnieszka Strzelecka
Agnieszka Strzelecka
Doradzimy w wyborze i z technicznymi pułapkami
71 780 41 34 (Pn-Pt, 8-16: 30 godz.)

Porady wentylacyjne, wskazówki i instrukcje. Raz na jakiś czas prosto na email.

Wpisz e-mail
Wysłanie wiadomości oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych .
ul. Buforowa 125
52-131 Wrocław

Pn-Pt, 8-16: 30 godz.

Wydawanie biur w całej Polsce
Mapa
Płatność gotówką
Pobranie
Kartą
Przelew bankowy
... karta można płacić w sklepie.
Na górę